Blogi

Millised vajalikud teadmised ja oskused peavad olema töötajal, kelle pädevuses on lahendada töökeskkonnas tekkinud ohutuse ja töötajate terviseriskidega seotud probleeme? Teema on oluline, sest Eestis puudub kutsestandard või mõni muu alus dokument, mis määraks pädevused, oodatavad kompetentsid, oskused ja teadmised, mis oleksid üheselt defineeritud.
See on igati loogiline, sest ISO 9001 peamiseks ülesandeks on klientide soovide ja rahulolu tagamine. Keskkonnajuhtimissüsteem püüab klientide rahulolu tagamise ja kasumi teenimise juures panna mõtlema ka ümbritsevale keskkonnale.  Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem on aga moodne suund just edumeelsemate ettevõtete seas. Ettevõtte jaoks on tähtsad töötajad ja ta mõtleb oma töötajate tervisele.
Alustame heast uudisest väiksema sissetulekuga töötajatele. 2023. aasta 1. jaanuaril tõusis miinimumpalk 725 euroni kuus ehk 4,3 eurot tunnis. 2022. aastal oli miinimumpalga määraks 654 eurot kuus ja 3,86 eurot tunnis. Teised olulised maksumäärad sealjuures jäävad samaks
Üks heategu keskkonna jaoks on kindlasti prügi sorteerimine, sest nii on võimalik prügist uusi asju toota ehk materjale taaskasutada. Kui taara kogumine ja tagastamine on muutunud aastatega normiks ning elementaarseks, siis sama võiks toimuda ka muu prügiga, mida igapäevaselt oma tegevuse ja tarbimisega tekitame, näiteks pakendid, biojäätmed ja vanapaber.