Kvaliteedijuhtimine

Pakutav teenus haldab teie ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi ja sertifikaate. Pidev juhtimissüsteemi parendamine ja ajakohastamine, jooksev nõustamine ja juhendamine. Pakume ettevõtetele nende eripärast lähtuvat ja vajadustele vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Põhiteenus sisaldab

  • Kliendi ISO-alane jooksev nõustamine ja juhendamine
  • Dokumentatsiooni korrashoidmine, pidev parendamine, ajakohastamine.
  • Vajalike aruannete, plaanide, kavade koostamine
  • Muude kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnadokumentide loomine
  • Siseauditi ettevalmistamine, läbiviimine, dokumenteerimine
  • Juhtkonnapoolse ülevaatuse korraldamine, dokumenteerimine
  • Ettevõtte ettevalmistamine välisauditiks
  • Sertifitseerijaga koostöö korraldamine, kirjavahetuse pidamine
  • Muude kvaliteedijuhtimisega seotud tegevuste korraldamine