Ergonoomika

Ergonoomid tunnevad inimese, tehnika ja keskkonna koostoimimise põhimõtteid ning oskavad luua tõhusat, töötajale turvalist ja tervist säästvat töökeskkonda. Omavad teadmisi töötaja füüsilise ja vaimse töökoormuse hindamiseks ja optimeerimiseks, oskavad disainida ergonoomilisi tooteid, töökohti ja töökeskkondi ning on pädevad töökeskkonna haldamiseks vajalike inseneeria, juhtimise ja riskihindamise valdkondades.

Ergonoomi teenus sisaldab:

  • Töökohtade ergonoomikaline hindamine 
  • Kaugtöö riskianalüüs /kodukontorite ergonoomikaline hindamine
  • Inimene-masin-keskkond süsteemi optimeerimine, töökeskkonna kujundamine
  • Nõustamine – aitame ettevõtetel luua, kujundada ja disainida ergonoomilisi töökohti
  • Ergonoomika üldkoolitused

 

Ergonoom on spetsialist, kes aitab kaasa tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele. Ta hindab töökeskkonna füüsikaliste ja füsioloogiliste ohutegurite võimalikku mõju töötajate tervisele ning nõustab tööandjaid ja töötajaid tervist säästvate töötingimuste loomises.

Ergonoomika tegeleb inimene-masin-keskkond süsteemi elementide vastastikuse mõju uurimisega, kasutades disainiprotsessis põhimõtteid, andmeid ja meetodeid selleks, et optimeerida inimese heaolu ja kogu inimene-masin-keskkond süsteemi suutlikkust.