Milleks ettevõttele ISO standardile vastav sertifikaat?

Viimased postitused

Töökeskkonnaspetsialistide pädevus

Millised vajalikud teadmised ja oskused peavad olema töötajal, kelle pädevuses on lahendada töökeskkonnas tekkinud ohutuse ja töötajate terviseriskidega seotud probleeme? Teema on oluline, sest Eestis puudub kutsestandard või mõni muu alus dokument, mis määraks pädevused, oodatavad kompetentsid, oskused ja teadmised, mis oleksid üheselt defineeritud.

Loe edasi »

2023. aasta maksumuudatused

Alustame heast uudisest väiksema sissetulekuga töötajatele. 2023. aasta 1. jaanuaril tõusis miinimumpalk 725 euroni kuus ehk 4,3 eurot tunnis. 2022. aastal oli miinimumpalga määraks 654 eurot kuus ja 3,86 eurot tunnis. Teised olulised maksumäärad sealjuures jäävad samaks

Loe edasi »

Kuidas sorteerida prügi ja miks see on oluline?

Üks heategu keskkonna jaoks on kindlasti prügi sorteerimine, sest nii on võimalik prügist uusi asju toota ehk materjale taaskasutada. Kui taara kogumine ja tagastamine on muutunud aastatega normiks ning elementaarseks, siis sama võiks toimuda ka muu prügiga, mida igapäevaselt oma tegevuse ja tarbimisega tekitame, näiteks pakendid, biojäätmed ja vanapaber.

Loe edasi »

Tootmisega tegelevate ettevõtete jaoks on üha populaarsemaks muutunud ISO standarditele vastavad juhtimissüsteemid. Tavaliselt alustatakse ISO 9001-le vastava kvaliteedijuhtimissüsteemiga, sellele järgneb ISO 14001-le vastav keskkonnajuhtimissüsteem ning edumeelsemad jätkavad ISO 45001 vastava töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamisega.

See on igati loogiline, sest ISO 9001 peamiseks ülesandeks on klientide soovide ja rahulolu tagamine. Keskkonnajuhtimissüsteem püüab klientide rahulolu tagamise ja kasumi teenimise juures panna mõtlema ka ümbritsevale keskkonnale.  Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem on aga moodne suund just edumeelsemate ettevõtete seas. Ettevõtte jaoks on tähtsad töötajad ja ta mõtleb oma töötajate tervisele.

Mida annab kvaliteedisüsteemi sertifikaat?

– Vähendab tulututest tegevustest põhjustatud kulusid. Tulutud tegevused on need, mille eest klient ei ole nõus maksma. Näiteks kaotatud dokumentide otsimine, hilinenud allhangete tõttu tootmisplaanide ümbertegemine jne. Tulutute tegevuste kulud võivad moodustada 20–40% ettevõtte käibest.

– Kinnitab ettevõtte usaldusväärsust. Standard on kogum nõudeid, mille järgimine tähendab mingi taseme saavutamist ja säilitamist. ISO sertifikaat annavad ettevõtte kliendile või koostööpartnerile aluse usaldada, et suudetakse kokkulepetest kinni pidada ja tagada kvaliteetne toode õigel ajal.

– Tõuseb motivatsioon ja paraneb meeskonnatöö. ISO-l põhineva kvaliteedisüsteemi juurutamine ja jätkuv arendamine nõuab kõigi töötajate aktiivset osalemist protsessis, seeläbi paraneb meeskonnatöö.

Kvaliteedijuhtimissüsteem ei tohi luua liigset bürokraatiat, paberitööd või vähest paindlikkust. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise ja elujõulisena hoidmisega seotud kulusid tuleb käsitleda kui investeeringut. Igal organisatsioonil on toimiv juhtimisstruktuur ja see peaks olema aluseks, millele ehitada oma kvaliteedijuhtimissüsteem. ISO 9001 sertifikaat annab ettevõttele kõige suuremat kasu juhul, kui kvaliteedisüsteem leiab töötajate poolt praktilist ja aktiivset kasutamist.