2023. aasta maksumuudatused

Viimased postitused

Töökeskkonnaspetsialistide pädevus

Millised vajalikud teadmised ja oskused peavad olema töötajal, kelle pädevuses on lahendada töökeskkonnas tekkinud ohutuse ja töötajate terviseriskidega seotud probleeme? Teema on oluline, sest Eestis puudub kutsestandard või mõni muu alus dokument, mis määraks pädevused, oodatavad kompetentsid, oskused ja teadmised, mis oleksid üheselt defineeritud.

Loe edasi »

Milleks ettevõttele ISO standardile vastav sertifikaat?

See on igati loogiline, sest ISO 9001 peamiseks ülesandeks on klientide soovide ja rahulolu tagamine. Keskkonnajuhtimissüsteem püüab klientide rahulolu tagamise ja kasumi teenimise juures panna mõtlema ka ümbritsevale keskkonnale.  Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem on aga moodne suund just edumeelsemate ettevõtete seas. Ettevõtte jaoks on tähtsad töötajad ja ta mõtleb oma töötajate tervisele.

Loe edasi »

Kuidas sorteerida prügi ja miks see on oluline?

Üks heategu keskkonna jaoks on kindlasti prügi sorteerimine, sest nii on võimalik prügist uusi asju toota ehk materjale taaskasutada. Kui taara kogumine ja tagastamine on muutunud aastatega normiks ning elementaarseks, siis sama võiks toimuda ka muu prügiga, mida igapäevaselt oma tegevuse ja tarbimisega tekitame, näiteks pakendid, biojäätmed ja vanapaber.

Loe edasi »

Alustame heast uudisest väiksema sissetulekuga töötajatele. 2023. aasta 1. jaanuaril tõusis miinimumpalk 725 euroni kuus ehk 4,3 eurot tunnis. 2022. aastal oli miinimumpalga määraks 654 eurot kuus ja 3,86 eurot tunnis.

Teised olulised maksumäärad sealjuures jäävad samaks:

  • Tööandja töötuskindlustusmakse on 0,8%
  • Töötaja töötuskindlustusmakse on 1,6%
  • Tulumaks on 20%
  • Sotsiaalmaks on 33%
  • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80.

Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

Lisaks miinimumpalgale tõuseb ka maksuvaba tulu määr. See muudatus aitab paljudel tõusvate hindadega maailmas toime tulla. 2023. aastal on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus. Maksuvaba tulu väheneb inimese sissetuleku kasvades. Sellisel juhul  jääb kuni 1200 eurot kuus teenivale inimesele  370 eurot aastas rohkem kätte.